Σπίτι > Λύσεις > Περιεχόμενο

Η ανάπτυξη εργαλείου 3D διαστάσεων μέτρησης (III)

Δ. μέτρηση μη-επαφών

Η μέθοδος μη-επαφών για τη μέτρηση τρισδιάστατο έργο-κομμάτι είναι κυρίως αναφέρεται στην οπτική μέθοδο. Υπάρχει η παρουσία της δύναμης σε μέτρησης τηςπαραδοσιακή επαφή μέτρησημέθοδος. Χρειάζεται ακτίνα αντιστάθμισης του καθετήρα σε περίπτωση μακράς μέτρησης χρόνου. Αλλά λυθεί τα παραπάνω προβλήματα με επιτυχία την τεχνολογία οπτική μέτρηση μη-επαφών και να τιμηθεί εξαιτίας της υψηλής απόκρισης, υψηλό ψήφισμα. Με όλα τα είδη των στοιχείων υψηλής απόδοσης όπως λέιζερ ημιαγωγών, διάταξης, αισθητήρα εικόνας, η εμφάνιση του θέση ευαίσθητες συσκευές και ούτω καθεξής, η τεχνολογία οπτική μέτρηση μη-επαφών γίνεται γρήγορη ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, όλα τα είδη ofoptical τεχνολογία μέτρησης έχει πετύχει μεγάλη ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα.

Λέιζερ σάρωσης μέθοδος υιοθετείται στην οπτική διάσημο Τρίγωνο, με την διάταξης ή με αίσθηση της θέση ευαίσθητη συσκευή να πραγματοποιήσει ψηφιακή λέιζερ απόκτηση εικόνας. Αυτό βασίζεται σε αισθητήρα CCD, που αποφεύγουν τη συσσώρευση σημείο προβληματισμού και διασκορπίζοντας το φως, και ένα μεμονωμένο pixel ανάλυση είναι υψηλή. Έτσι, χρησιμοποιώντας CCD μπορεί να πάρει μια υψηλότερη ακρίβεια μέτρησης.

Σε γενικές γραμμές, προκειμένου να διασφαλιστεί ηυψηλή ακρίβειαμέτρησης, διακρίβωσης πρέπει να δοκιμάζονται στην επιφάνεια που είναι παρόμοια με την επιφάνεια του αντικειμένου.


Παρακαλώ από εμάς αν τυχόν ερωτήσεις ή συμβουλές

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Overseas@CMM-Nano.com