Σπίτι > Λύσεις > Περιεχόμενο

Ακριβείας κατασκευή μέτρησης

CMM χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία μηχανική κατασκευή ακριβείας. CMM είναι κυρίως για την επικοινωνία με μέτρηση και να εκτελέσει το πρόγραμμα μέτρησης αυτόματα. Το σύστημα μέτρησης είναι με την υψηλές σταθερότητα που μπορούν αποτελεσματικά να ολοκληρώσει την καθολική επιθεώρηση.

Βελτίωση της αποδοτικότητας της επιθεώρησης σε μεγάλο βαθμό, να εξασφαλίσει την ακρίβεια μέτρησης και τη σταθερότητα,

Μπορεί να αντικαταστήσει το μικροσκόπιο και προβολέας, λόγω συστηματικής ανάλυσης και δυνατότητες αυτόματης επιθεώρησης.